กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สวนสมุนไพร

โรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร) ทำโครงการสวนสมุนไพรโดย ท่านผู้อำนวยโชติพัฒน์ วุฒิหทัยโชติ หนึ่งในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

general administration     
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

กราบขอบพระคุณท่านไพโรจน์ คลังนุชรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีท่านได้เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร)

general administration     
ปรับปรุงโดมทางเดิน

เนื่องด้วยหลังคาโดมทางเดินเดิมเป็นสแลนปรับเปลี่ยนใหม่ให้เป็นสังสีทำให้กันเเดดกันฝนได้ดีขึ้นมีความคงทนมากขึ้น

general administration     

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

sybsmartsystem  |  20/05/2023 10:30  |  1

sybsmartsystem  |  20/05/2023 10:30  |  2

sybsmartsystem  |  20/05/2023 10:30  |  3

sybsmartsystem  |  20/05/2023 10:30  |  4

sybsmartsystem  |  20/05/2023 10:30  |  5

sybsmartsystem  |  20/05/2023 10:30  |  5

กลุ่มงานสะเต็มศึกษา

จัดทำขึ้นเพื่อบริหารจัดการระบบของกลุ่มบริหารงานทั่วไปโดยใช้ STEM ในการพัฒนาระบบ

โรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร) ที่อยู่: เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 11 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140

เวลาทำการ: เปิด 08:30 - 16.00 o.